Матура, НВО и текуща подготовка

Ако на Вашето дете му предстои матура или изпит след 4-ти, 7-и или 12 –и клас и имате опасения, че със знанията, придобити в училище, няма да се справи, ние сме на ваше разположение.

Учебен център „Младенови” доказа възможностите си за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници. Ако на Вашето дете му предстои матура или изпит след 4-ти, 7-и или 12 –и клас и имате опасения, че със знанията, придобити в училище, няма да се справи, ние сме на ваше разположение.

Преподаватели с опит от елитни софийски училища, проверители, познаващи добре структурата на изпитите и новите изисквания и заедно с децата се радват на немалко успехи.


Ако пък детето Ви има проблеми с усвояването на материала в училище или се нуждае от допълнителни знания по някой предмет, нашите квалифицирани педагози ще помогнат на Вашия ученик в усвояването на материала от първи до дванадесети клас, успоредно с учебната програма в индивидуални и групови занятия.

 • индивидуално
 • полуиндивидуално
 • в малки групи
 • интензивно
 • редовно
 • със собствено темпо
 • с пълно предплащане
 • месечно предплащане
 • плащане на урок

Предимството на индивидуалните занимания е правото на обучаемия да избира учебната система, преподавателя и времето на осъществяване на уроците. Факт, който гарантира по-бързото постигане на резултати в сравнение с груповото обучение.

Условия и срокове

 • В края на курса Учебният център издава сертификат въз основа на положен изпит.
 • Записването за ниво различно от началното, става след попълване на входящ тест.
 • Предлагаме възможност за разсрочено заплащане – на две равни вноски или чрез месечно предплащане.
 • Всеки курсист, ползващ услугата „Месечно предплащане” трябва да оползотвори предплатените часове в рамките на текущия месец и да заплати таксата си до 10-о число. След 10-о число на текущия месец таксата за учебен час се калкулира по тарифата за еднократно заплащане. Часовете, които не са оползотворени в рамките на текущия месец се прехвърлят за следващия с 50% от стойността им.
 • Задължение на всеки курсист е да предупреждава за всяко негово отсъствие.
 • В случай на неосъществено по вина на курсиста занятие, за което не е предупредил в рамките най-късно на предходния работен ден, занятието се счита за взето и за него се дължи такса.
 • В края на курса Учебният център издава сертификат въз основа на положен изпит.
 • Записването за ниво различно от началното, става след попълване на входящ тест.
 • При полуиндивидуално обучение единият курсист заплаща 50% от размера на таксата за индивидуално обучение, а другият – пълният размер или съответно всеки заплаща 75% от размера на таксата за индивидуално обучение.
 • Записването става със заплащане на пълния размер на таксата или първоначална вноска за курса преди обявената за начало дата.
 • Предлагаме възможност за разсрочено заплащане – на две равни вноски или чрез месечно предплащане.
 • Всеки курсист, ползващ услугата „Месечно предплащане” трябва да оползотвори предплатените часове в рамките на текущия месец и да заплати таксата си до 10-о число. След 10-о число на текущия месец таксата за учебен час се калкулира по тарифата за еднократно заплащане. Часовете, които не са оползотворени в рамките на текущия месец се прехвърлят за следващия с 50% от стойността им.
 • Задължение на всеки курсист е да предупреждава за всяко негово отсъствие.
 • В случай на неосъществено по вина на курсистите занятие, за което не е предупредили в рамките най-късно на предходния работен ден, занятието се счита за взето и за него се дължи такса.
 • В края на курса Учебният център издава сертификат въз основа на положен изпит.
 • За сформирането на курс са нужни минимум четирима души.
 • Има възможност за сформиране на група от 3 курсисти, като хорариума на часовете се намалява с 10%.
 • Записването за ниво различно от началното, става след попълване на входящ тест.
 • Записването става със заплащане на пълния размер на таксата или първоначална вноска за курса преди обявената за начало дата.
 • Предлагаме възможност за разсрочено заплащане – на две равни вноски или чрез месечно предплащане.
 • Всеки курсист, ползващ услугата „Месечно предплащане” трябва да оползотвори предплатените часове в рамките на текущия месец и да заплати таксата си до 10-о число. След 10-о число на текущия месец таксата за учебен час се калкулира по тарифата за еднократно заплащане.
 • В случаите, в които учащият пропуска занятия и е избрал месечно предплащане в групово обучение, се задължава да плаща месечната си вноска НЕЗАВИСИМО от броя присъствия за месец и в зависимост от взетите от групата часове.
 • Задължение на всеки курсист е да предупреждава за всяко негово отсъствие.
 • В случай че, цялата група отсъства без да е предупредила за това, предвидените за деня занятия се считат за взети.

Избрахте ли своето ново обучение?

Потърсете из всички наши курсове и обучения това, което Ви трябва. Ако не го намирате, пишете ни, за да организираме специално за Вас.