Английски език

Често чуваме „English is a must“, или казано на български „английският е задължителен“. При нас ще намерите най-подходящото за Вас обучение по английски!

Английски език за деца

Богатият ни опит показва, че обучението по чужд език може да започне след навършване на три години на детето. Основната цел на ранното чуждоезиково обучение е събуждането на интерес към чуждия език. Методистите на учебния център са се спрели на системата My First English Adventure, чрез която заниманията по английски стават едно незабравимо приключение с обичани герои на Дисни.

Английски език за ученици

Основната цел на целогодишните курсове за ученици е затвърждаване на наученото в училище, текуща подготовка и разширяване на придобитите знания. Учебните системи, по които се работи в учебния център, са на английските издателства Oxford University Press, Longman и Macmillan. Те правят заниманията забавни и ползотворни за децата. Непрекъсната ни връзка с родителите осигурява строг текущ контрол върху работата с учениците и е гаранция за добри резултати.

Английски език за възрастни

В работата с възрастни, педагозите на учебен център „Младенови” се спират на една от най-разпространените системи за чужодоезиково обучение – „New Headway”, разпределена в пет нива, в съчетание с множество допълнителни материали. Учебен център „Младенови” се старае да съобрази програмата си с натоварения график на работещите си курсисти и изискванията им за интензивност на заниманията.


Центърът предлага фирмено обучение по общ и бизнес английски, което се осъществява във Вашия офис и в предпочитано от Вас време.


Предимството на индивидуалните занимания е правото на обучаемия да избира учебната система, преподавателя и времето на осъществяване на уроците. Факт, който гарантира по-бързото постигане на резултати в сравнение с груповото обучение.


Друго езиково обучение