/ / / Полуиндивидуално езиково обучение

Полуиндивидуално езиково обучение

1 617,12 лв.2 877,12 лв.

Изчистване
Категория:
Продължителност

4 месеца, 8 месеца

Брой часове

При продължителност на един учебен час от 45 мин. общият брой часове са 44 за 4 месеца (или 88 за 8 месеца), При продължителност на един учебен час от 60 мин. общият брой часове са 33 за 4 месеца (или 66 за 8 месеца).